ZáKLADNÉ INFORMÁCIE

OZ Letokruhy

 

LETOKRUHY

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSSLetokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9.

Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2018.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúru a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…), vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.

 

Už aj v minulosti sme z finančných prostriedkov Vami darovaných 2% organizovali spoločenské a kultúrne podujatia a rôzne aktivity pre našich klientov. Najväčšou odmenou pre nás bolo vidieť ich spokojných a šťastných.

Vystihuje to práve jedno krásne MOTTO:

"Milovať ľudí je krásne, ale milovať tých,

ktorým život vtisol znak staroby

potrebuje ľudí úprimného srdca."

 

Dovoľujeme si Vás preto touto cestou osloviť o darovanie 2% Vašich daní štátu pre naše Občianske združenie Letokruhy.

Vyhlásenie za rok 2018

Poučenie k darovaniu za rok 2018

 

Údaje potrebné k vyplneniu vyhlásenia:

ĎAKUJEME!

Veľké poďakovanie patrí všetkým PO, FO, sponzorom, a ktorí darovali 2% v roku 2018 pre naše Občianske združenie.