ZáKLADNÉ INFORMÁCIE

 

 

 

LETOKRUHY

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSSLetokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9.

 

Aj tento rok si Vás dovoľujeme  touto cestou osloviť o darovanie 2% Vašich daní štátu pre naše Občianske združenie Letokruhy.

 

Vyhlásenie za rok 2022

Poučenie k darovaniu na rok 2023

 

 

ĎAKUJEME!

 

Veľké poďakovanie patrí všetkým PO, FO, sponzorom, a ktorí darovali 2% v roku 2021 pre naše Občianske združenie.


Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúru a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…), vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.

Už aj v minulosti sme z finančných prostriedkov Vami darovaných 2% organizovali spoločenské a kultúrne podujatia a rôzne aktivity pre našich klientov. Najväčšou odmenou pre nás bolo vidieť ich spokojných a šťastných.

Vystihuje to práve jedno krásne MOTTO:

"Milovať ľudí je krásne, ale milovať tých,

ktorým život vtisol znak staroby

potrebuje ľudí úprimného srdca."

 

Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2021                      

Aj v roku 2021 pokračovala zložitá epidemiologická situácia a nebolo možné organizovať spoločné kultúrne podujatia pre klientov v takom rozsahu na aké boli zvyknutí do obdobia pred COVIDOM-19. V lete 2021 došlo k dočasnému uvoľneniu opatrení a podarilo sa nám zorganizovať výlet do Terchovej, ktorý sme financovali z prostriedkov OZ. Zakúpili sme tiež materiál do drevárskej dielne a na ručné práce, aby sme podporili zmysluplné trávenie voľného času klientov, utužovali medziľudské vzťahy. Tiež máme snahu podporovať a udržiavať jemnú a hrubú motoriku s rešpektovaním stanovených diagnóz. Na záver roka sme financovali mikulášske balíčky pre všetkých klientov. Veríme, že v roku 2022 budeme pokračovať v činnosti občianskeho združenia bez obmedzení a budeme financovať akcie a aktivity, pri ktorých sa klienti budú môcť spoločne stretávať a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti.

 

Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2020:

V roku 2020 z dôvodu zložitej epidemiologickej situácie nebolo možné organizovať spoločné kultúrne podujatia pre klientov v rozsahu ako boli zvyknutí. Týkalo sa to aj financovania aktivít z občianskeho združenia. Zamerali sme sa na nákup praktických pomôcok, ktoré slúžia klientom. Počas roku 2020 sme zakúpili 4 hygienické kreslá do bezbariérových kúpeľní, pomôcky na vykonávanie fyzioterapie ako gumové expandery, masážne loptičky, posilňovače prstov, trojbodové vychádzkové palice a fitploptu. Zakúpili sme tiež infračervenú lampu, a dva oxymetre. Na záver roka sme financovali mikulášske balíčky pre všetkých klientov. Veríme, že v roku 2021 budeme pokračovať v činnosti občianskeho združenia tak ako po minulé roky a budeme financovať akcie, pri ktorých sa klienti budú môcť spoločne stretávať a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti.

 

Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2019:

Klienti zariadenia sa vďaka OZ a jeho hodnotám zúčastnili viacerých kultúrno-spoločenských podujatí, pracovali s novými materiálmi na pracovných terapiách a mali možnosť vycestovať mimo brány zariadenia. Prostredníctvom OZ sme financovali výlet do Terchovej, ktorý je medzi klientmi veľmi obľúbený. Na konci roka z prostriedkov OZ boli financované mikulášske balíčky. Jedným z cieľov činnosti OZ je zvyšovať kvalitu a úroveň poskytovaných sociálnych služieb, čo umožňuje najmä personál, ktorý sa neustále vzdeláva. Preto sme z rozpočtu OZ financovali tri školenia: „Kreatívna reminiscencia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou“ pre dvoch zamestnancov, „Terapeutické programy pre ľudí s Alzheimerovou chorobou“ pre dvoch zamestnancov a tiež sme financovali účasť dvoch zamestnancov na konferencii na tému Alzheimerovej choroby. Išlo o zamestnancov, ktorí pracujú v priamom kontakte s klientmi. Počas roka 2019 sme pre spestrenie pracovnej terapie nakúpili rôzny materiál ako drevené lišty, závitový materiál, štetce, svorky, preglejku, lepidlá a ďalšie pomôcky do drevárskej dielne. Zakúpili sme tiež nábytok do izby klienta a to obojstranný drevený nočný stolík a komodu a tiež kvalitné hygienické kreslo do bezbariérovej kúpeľne.

Jedným z cieľov OZ Letokruhy je rozvíjať tvorivú činnosť, pozdvihovať kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov a tiež podnecovať a udržiavať aktívny spôsob života, čo sa nám aj v roku 2019 podarilo a prostredníctvom OZ sme spestrili našim klientom voľný čas a pomohli precvičiť tie zručnosti, ktoré je možné udržať u klientov čo najdlhšie. OZ chce aj do budúcnosti prostredníctvom organizovania rôznych aktivít v zariadení i mimo neho spestriť život klientov a umožniť im čo najdôstojnejší život.

 

Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2018:

 

Klienti zariadenia sa vďaka OZ a jeho hodnotám zúčastnili viacerých kultúrno-spoločenských podujatí, pracovali s novými materiálmi na pracovných terapiách a mali možnosť vycestovať mimo nášho zariadenia. Vďaka OZ sa klienti na začiatku roka vybrali do Domu odborov v Žiline na koncert "To najlepšie od Progresu".

 

Jedným z cieľov činností OZ je zvyšovať kvalitu a úroveň poskytovaných sociálnych služieb, čo umožňuje najmä vzdelaný personál, ktorý prispieva k lepšej starostlivosti o klientov. Preto sme z rozpočtu OZ financovali dve školenia: "Konitívna rehabilitácia u ľudí s Alzheimerovou chorobou" pre 2 zamestnancov a "Kreatívna reminiscencia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou" pre 2 zamestnancov.

 

Počas roka 2018 sme pre spestrenie pracovnej terapie nakúpili rôzny materiál, ako drevené lišty, závitový materiál, štetce, preglejka, lepidlá a ďalšie pomôcky do drevárskej dielne, ktoré nám pomáhajú skvalitniť klientmi vyrobené výrobky. Pre klientov, ktorí sa zúčastňujú ručných prác sme zakúpili nový materiál na výrobu mydielok a sviečok, prípravky potrebné k ich výrobe, dekoračný materiál a räzne hmoty.

 

Jedným z cieľov OZ Letokruhy je rozvíjať tvorivú činnosť, pozdvihovať kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov a tiež udržiavať aktívny spôsob života, čo sa nám aj  roku 2018 podarilo a prostredníctvom OZ sme spestrili našim klientom voľný čas a pomohli precvičiť jemnú a hrubú motoriku, ktoré sú dôležité pre zdravie človeka.

 

V priebehu roka 2018 boli zakúpené oceľové rúry a materiál na výrobu madiel, ktoré boli osadené ku výťahom, čím sme klientom vytvorili bezpečnejšie prostredie.

 

Zakúpili sme 3 hygienické kreslá a jedno oddychové kreslo pre seniorov.

Na konci roka 2018 boli z rozpočtu OZ už tradične financované mikulášske balíčky.

OZ chce aj do budúcnosti prostredníctvomrôznych aktivít v zariadení i mimo neho spestriť život klientov a umožniť im čo najdôstojneší život.