Odkazy

projekty

 

 

Aj rok 2021 bol zväčša zasiahnutý pandémiou COVID-19 a hlavným cieľom bola ochrana zdravia a života klientov aj zamestnancov, teda dodržiavania prísnych epidemických opatrení. Zamerali sme sa však aj na hľadanie možností ako čo najviac udržať kontakt našich klientov s príbuznými, známymi. Preto naďalej pokračovala spolupráca s najväčšou telekomunikačnou spoločnosť Orange Slovakia, ktorá nám zabezpečila 4 ks mobilných WIFI vysielačov. Využívame ich na uskutočňovanie videohovorov pre klientov počas núdzového stavu a zákazu návštev.

Projekt  ,,Seniori v bezpečí“ – pokračoval aj v roku 2021.  Za schválenú sumu 4.585,-€ od  Nadácie SPP  sme zabezpečili prostriedky na nevyhnutnú ochranu klientov, zamestnancov a ich rodiny.  Nakúpenými pomôckami (overaly, jednorazové rukavice, jednorazové rúška, jednorazové plášte,  antivírusové rúška FFP2) bol vytvorený priestor na dodržiavanie všetkých zvýšených a nariadených protiepidemických a hygienických opatrení, predovšetkým na reprofilizovanom oddelení pre klientov s COVID-19.

Na nákup materiálno-technického vybavenia izieb bola aj v roku  2021 získaná   z Dotácii MPSVR SR suma 7.000,-€. Peniaze sa využili na nákup 10 ks elektrických polohovacích postelí aj s antidekubitnými matracmi. Tieto nám umožňujú dosiahnuť u imobilných prijímateľov sociálnych služieb, vrátane osôb trvale pripútaných na lôžko, ktorých je takmer 2/3 z celkového počtu, prevenciu vzniku a rozvoja dekubitov,  predchádzať imobilizačnému syndrómu, nespavosti, depresívnym príznakom, respiračným a kardiovaskulárnym ochoreniam. Cieľom projektu bolo tiež uľahčiť a zefektívniť prácu opatrovateľského personálu pri zabezpečovaní  jednotlivých úkonov starostlivosti o ležiacich a imobilných klientov a zvýšiť kvalitu odborných a obslužných činností.

Z dotácii MPSVR SR sme získali aj sumu 9.340,- €  na nákup výživových doplnkov pre klientov a zamestnancov zariadenia.

Pri postupnom uvoľňovaní opatrení sme chceli spríjemniť návštevy klientov v záhrade nášho zariadenie a podarilo sa nám na to získať sumu 420,- € z grantového programu Nadacie Henkel. Zakúpili sme nové lavičky, ktoré sú  využívané  na zmysluplné trávenie voľného času.

 

Projekty realizujeme aj v roku 2020.

V marci 2020 sme získali od nadácie Tatra banky sumu  3000 €, ktorá bola použitá  na nákup hygienických pomôcok (alkoholové bezoplachové dezinfekcie, dezinfekčné mydlá), ochranných pracovných prostriedkov (jednorazové rukavice, jednorazové rúška, masky FFP2) a rýchlotestov v súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia COVID-19 u klientov, ale i zamestnancov.

,,Chránime a podporujeme našich seniorov“ získaná suma 500,- € z Nadácie Orange. Schválené a poskytnuté finančné prostriedky boli v plnej miere využité na nákup ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia COVID-19 u klientov, ale i zamestnancov. Nakúpili sme jednorazové rukavice, ochranné rúška dezinfekciu na plochy, aby sme čo najúčinnejšie ochránili klientov a zamestnancov.

Najväčšia telekomunikačná spoločnosť Orange Slovakia  nám okrem projektu  zabezpečila 4ks mobilných WIFI vysielačov. Slúžia na uskutočňovanie videohovorov pre klientov počas núdzového stavu a zákazu návštev.

V rámci Dotácii MPSVR SR, na podporu humanitárnej pomoci bola získaná suma 880,- €. V súvislosti v boji proti ochoreniu COVID-19 sme zakúpili 2 germicídne žiariče a ochranné pracovné prostriedky akými sú jednorazové rukavice a bezoplachová dezinfekciu.

Na nákup materiálno-technického vybavenia izieb bola v roku 2020 získaná   z Dotácii MPSVR SR suma 1500,- €. Zakúpili sme 15 ks nočných stolíkov – obojstranných s jedálenskou doskou a uzamykateľnými skrinkami. Tieto nahradili už viditeľne opotrebované, neestetické kovové stolíky. Boli bez koliesok a neumožňovali flexibilné premiestňovanie podľa potrieb klienta, či obslužného personálu. Slúžili výhradne len na odkladanie.

Projekt ,,Seniori v bezpečí“ – ku koncu roka 2020 nám Nadácia SPP  schválila sumu vo výške 4.585,-€. Táto finančná suma umožnila zabezpečiť prostriedky na nevyhnutnú ochranu klientov, zamestnancov a ich rodiny. Rovnako umožnila tieto podmienky aj trvalo udržiavať. Nakúpenými pomôckami (overaly, jednorazové rukavice, jednorazové rúška, jednorazové plášte,  antivírusové rúška FFP2, ozónový generátor) bol vytvorený priestor na dodržiavanie všetkých zvýšených a nariadených protiepidemických a hygienických opatrení, predovšetkým na reprofilizovanom oddelení pre klientov s COVID-19.

Vďaka projektu „Človek človeku darom“, s realizáciou ktorého sme začali ešte v roku 2018 a ktorý je zameraný na budovanie a spájanie rôznych komunít, sme počas celého roka 2019 zorganizovali niekoľko stretnutí s deťmi zo ZŠ z Višňového. Na väčšine spoločných stretnutí sme pracovali s hlinou a vyrábali z nej rôzne výrobky. 11. marca 2019 sme sa zapojili do projektu „Týždeň mozgu“, v rámci ktorého prednášala sociálna pracovníčka v priestoroch klubu na Vlčincoch seniorom zo Senior klubu Priatelia o mozgu a životnom štýle prospešnom pre jeho dobré fungovanie. Zároveň v ten istý deň sme aj v našom zariadení precvičili mozog na pamäťových cvičeniach.

V rámci Výnosov Ministerstva práce, rodiny s sociálnych vecí nám boli v roku 2019 odsúhlasené finančné prostriedky na nákup kresla Softkomfort. Toto kreslo výrazne uľahčuje život osobám so zníženou pohyblivosťou, poskytuje pocit pohodlia a bezpečia a z tohto dôvodu je vhodné aj pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. V kresle je možné klienta polohovať alebo ho pohodlne priamo v kresle presunúť medzi ostatných klientov, prípadne na kultúrne podujatia, ktoré sa pravidelne v našom zariadení konajú.

V rámci Nadácie Pontis a projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sme sa úspešne prebojovali do užšieho výberu troch projektov. Náš projekt mal názov „Komunitná záhrada“. Chceli sme v rámci areálu zariadenia vybudovať priestor, ktorý by naši klienti využívali na rôzne stretnutia. Trávnatý priestor medzi dvoma budovami sme plánovali zušľachtiť úpravou terénu, vysadením ovocných drevín a osadením lavičiek. Uchádzali sme sa o priazeň občanov, ktorí svojím hlasom rozhodovali, či náš projekt zvíťazí. Aj napriek masívnej propagácii sa nám podarilo umiestniť až na 3. mieste a v rámci projektu sme získali 300 eur. Získané prostriedky použijeme na nákup lavičiek a kosačky.

Koniec roka bol bohatý na udalosti, zapojili sme sa až do troch vianočných projektov. Projekt Vianočný zázrak“ je zameraný na seniorov, ktorí nemajú príbuzných alebo nemajú možnosť byť s nimi v kontakte. Každý z nich mal možnosť zaželať si darček, ktorý by ho na Vianoce potešil. Zoznam darčekov bol zverejnený na webovej stránke projektu. Ochotní a štedrí ľudia z celého Slovenska si vybrali konkrétny darček, ktorý potom osobne alebo poštou doručili našim klientom. Nielen klienti, ale aj my zamestnanci, sme boli milo prekvapení štedrosťou ľudí.

V rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice topánok“ sme privítali v našom zariadení deti z MŠ Varšavská Žilina, ktoré osobne priniesli klientom krabice plné prekvapení, vyrobené s láskou za pomoci svojich rodičov a ruky k dielu priložili aj pani učiteľky MŠ.

Tiež bolo zvykom posielať aj dostávať vianočné pozdravy. V rámci Vianočnej pošty“ dobrovoľníci napísali a odoslali rukou písaný pozdrav našim klientom. Tých pozdravy prekvapili a veľmi potešili. 

 

Realizácia projektov počas roka 2018:

 

⃰ Vďaka projektu "Človek človeku darom", ktorý je zameraný na budovanie a spájanie rôznych komunít sme počas roka 2018 realizovali niekoľko stretnutí s deťmi zo ZŠ vo Višňovom. Vo februári sme maľovali kávou, pracovali sme s fimo hmotou, v apríli sme vyrábali Orfove nástroje a borovicové liečivé olejčeky ktoré boli darčekom ku Dňu matiek. V júni sme vyrábali náramky, v septembri sme vyrábali ozdoby z korálikov a hojivé balzamy.

 

⃰ V roku 2018 sme požiadali o dotáciu z pohotovostného fondu Mesta Žilina, ktorá nám bola schválená, a vďaka nej sme zakúpili 40 kníh odbornej literatúry na  pracoviská nášho zariadenia. Nové vedomosti sa snažíme aplikovať pri práci s našimi klientmi, a to poskytovaním starostlivosti na vyššej odbornej úrovni, či zavádzaním do praxe prvky nových terapeutických prístupov, čím môžeme  prispieť k zvyšovaniu ich kvality života.  

 

⃰ Aj tento rok sme sa zapojili v marci do projektu "Týždeň mozgu", v rámci ktorého prednášala sociálna pracovníčka študentom Obchodnej akadémie s. Tomáša Akvinského  Žiline o mozgu a životnom štýle prospešnom pre jeho dobré fungovanie. Taktiež sme spolu s našimi klientmi oslávili "Deň Zeme".

 

 

 

⃰ V rámci Výnosov ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí nám boli na rok 2018 odsúhlasené finančné prostriedky na nákup tabletov, počítačov a príslušenstva k nim. Nákupom techniky sme umožnili klientom počas roka 2018 získať väčšiu nezávislosť a autonómiu, udržiavať kontakty "na diaľku" s rodinou, udržiavať sociálne väzby či partnerské vzťahy. Mnohí z klientov majú príbuzných a známych žijúcich mimo územia SR a nové komunikačné možnosti im poskytli priestor komunikovať s nimi formou sms správ a cez mobilné a internetové aplikácie (Skype, Facebook, mail...).

Prínosom projektu je tiež popri zlepšení komunikácie s rodinou a známymi aj precvičovanie jemnej motoriky s pomocou aplikácií v tabletoch.

 

⃰ V decembri 2018 bola pani riaditeľka pozvaná o Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave na prevzatie čestného uznania za projekt, ktorým sa zariadenie zúčastnilo IX. etapy súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018" v kategórii "Donori, médiá a ďalšie inštitúcie". Naše zariadenie bolo ocenené za odstraňovanie bariér a zlepšovanie podmienok pre svojich klientov, hlavne za to, že v rokoch 2016-2018 pre zdravotne znevýhodnených občanov pristavilo lôžkový výťah a parkovisko, otvorilo oddelenie pre nízkopríjmových klientov, zakúpilo zdvíhacie zariadenia, polohovateľné postele, kreslá a rôzne pomôcky, vybavilo terapeutické kuchynky, nakúpilo pre klientov výpočtovú techniku, inštalovalo automatizované dvere, zrekonštuovalo terapeutické miestnosti a iné časti zariadenia, oplotilo areál zariadenia a začalo klientom poskytovať psychologické služby.

 

⃰ V decembri 2018 sme sa druhýkrát zapojili do projektu "Vianočný zázrak". Projekt bol zameraný na seniorov, ktorí nemajú príbuzných. Každý z nich mal možnosť želať si darček, ktorý by ho na Vianoce potešil. Zoznam darčekov bol zverejnený na webovej stránke projektu. Ochotní a štedrí ľudia z celého Slovenska si vybrali konkrétny darček, ktorý potom osobne alebo poštou doručili našim klientom. Nielen klienti, ale aj my zamestnanci sme boli milo prekvapení štedrosťou ľudí. Spolupráca s organizátormi projektu bola výborná a v prípade možnosti sa naše zariadenie bude i naďalej  do tohto projektu zapájať a pomáhať plniť sny osamelým klientom.

 

 

 

⃰ Počas roka 2018 sme pokračovali v dobrovoľníctve, prostredníctvom ktorého mali možnosť prihlásení dobrovoľníci pomáhať a zúčastňovať sa života našich klientov akýmkoľvek spôsobom. V súčasnosti navštevuje naše zariadenie niekoľko dobrovoľníkov a priebežne sa nám na naše výzvy o dobrovoľníctvo prihlasujú ďalší záujemcovia, ktorých prínos je pre naše zariadenie značný a veľmi prospešný.

 

Dobrovoľníci pomáhali pri skupinových aktivitách v zariadení, navštevovali individuálne imobilných klientov na izbách, kde im čítali alebo sa s nimi rozprávali.

 

Dobrovoľníci zo spoločnosti Curaden Slovakia, s.r.o. v areáli nášho zariadenia vysadili okrasné a ovocné stromčeky, navštívili ležiacich klientov na izbách, hrali s obyvateľmi rôzne spoločenské hry. Na záver nás obdarovali hodnotným fotoaparátom.

 

Dobrovoľníci zo spoločnosti HSF Systém SK, a.s. okrem toho, že nám venovali svoj čas, opravili a vynovili náš altánok, ohnisko a skrášlili areál parku pri budovách na Karpatskej 6,7.

 

Zástupcovia spoločnosti CARMEL Auto, s.r.o. v rámci svojho programu dobročinnosti nás potešili, tak ako každý rok hodnotným darom - darovali nám do drevárskej dielne kombinovanú brúsku na kvalitnejšie opracovávanie dreva.