Odkazy

projekty

 

Realizácia projektov počas roka 2018:

 

„ Človek človeku darom“

 

            Vedieť sa vzájomne obohacovať svojimi darmi či talentami, vnášať radosť a pokoj do života mnohých ľudí môžeme rôznymi spôsobmi. Dnešná doba sa žiaľ nesie v znamení „človek človeku vlkom“ – individualizmus vedie k sociálnej izolácii. Osamelosť a opustenosť sa zahniezďuje v ľudských srdiečkach a človek si často pocit krivdy a osamelosti nesie v sebe celý život. Pri našej práci v CSS Letokruhy v Žiline sa s boľavou ľudskou dušou stretávame často. Aj preto sme sa rozhodli, že do života seniorov, ktorí sú umiestnení v našom zariadení, vnesieme závan  čerstvého vzduchu a že ich budeme vzájomne spájať pri nejakej kreatívnej činnosti, kde budú vzájomne komunikovať, tvoriť, vymýšľať, vidieť a učiť sa niečo nové. Náš projekt sme nazvali „Človek človeku darom“. K tomu sme si prizvali na pomoc deti zo Základnej školy s materskou školou vo Višňovom pod vedením pani vychovávateliek Mgr. Zuzky Sventekovej a Mgr. Terky Tomančíkovej. Nákup rôznych materiálov na tvorivé dielne, ako i cestovné detí dochádzajúcich do nášho zariadenia je finančne náročný ako pre naše zariadenie, tak i pre rodičov  detí.

 Snažili sme sa preto nájsť spôsob, ako zabezpečiť plynulosť tvorivých dielní, k čomu nám pomohol „dobrý anjel“ pani Danka Michelová - ktorá pracuje v Telekome v Žiline,  a vyhrala pre náš spoločný projekt z Nadačného fondu Telekomu pri Nadácii Pontis v rámci grantového programu ST – „Pomáhame komunite“ finančnú čiastku, ktorá v tomto roku pokryla značnú časť našich nákladov.

Dnes konštatujeme, že dielo sa podarilo. Spoločná práca priniesla svoje ovocie - úžasné „hendmejd“ darčeky (mydielka, liečivé balzamy, borovicové oleje, náramky, stromčeky šťastia) – pre deti, seniorov a ich blízkych. Do terapeutických miestností nášho zariadenia sa nasťahovala dobrá nálada, chuť do života, radosť a nádej. Nám, všetkým zúčastneným na tomto projekte,  sa podarilo vybudovať si vzájomné a veríme, že pretrvajúce dobré vzťahy.

 

 

 

Realizácia projektov počas roka 2016:

 

Vďaka nadácii  Pontis sme sa zapojili do projektu "Posaďme sa kultúrne". Nadácia poskytla financie na zakúpenie náterov, dobrovoľníci spoločne s našimi klientami odstránili staré nátery zo záhradných lavičiek a následne natreli novým náterom. Takto spoločnými silami zrenovovali 5 lavičiek, ktoré skultúrnili vonkajšie prostredie.

V júni sa klienti a zamestnanci zariadenia zapojili do výskumného projektu UK v Bratislave "Genetická predispozícia na osteoporózu", ktorý bol zameraný na objasnenie genetických vplyvov na jej rozvoj. Z vyšetrenia hustoty kostí sa zúčastnení dozvedeli, či sú oni alebo ich potomkovia ohrození zlomeninami kostí. Klienti, u ktotrých vyšetrenie potvrdilo osteoporózu, boli v prednáške poučení, ako spomaliť progresiu úbytku kostnej hmoty.

Keďže počas roka 2016 nám v zariadení pribudli klienti s poruchami orientácie, zrealizovali sme v spolupráci s SAD a.s. Žilina projekt, v rámci ktorého nám náš partner dodal a osadil nové autobusové zastávky s estetickými fototapetami prírody. Naši zamestnanci osadili k zastávkam lavičky a vytvorili sme tak priestor, kde nepokojní klienti majú možnosť v spolupráci s personálom zariadenia ventilovať svoje pocity úzkosti, majú možnosť "odísť zo svojich problémov" a upokojiť sa. Autobusová zastávka je niečo, na čo si pamätajú zo svojej  minulosti a spája sa týmto ľuďom s možnosťou cestovať, odísť - v tom spočíva zmysel realizácie tohto projektu. Dve zastávky boli zrealizované v interiéri zariadenia v budovách Karpatská 8 a 6. a jednu sme situovali vonku do exteriéru pri budove Karpatská 6.

Aj v roku 2016 sme sa tradične v marci zapojili do projektu "Týždeň mozgu", v rámci ktotrého prednášala sociálna pracovníčka seniorom v Dennom centre na Vlčincovh v Žiline a študentom zo Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline o prevencii demencie.