AKTUÁLNE OZNAMY A OPATRENIA

 

 

OPATRENIA - COVID-19

Milí príbuzní a známi našich klientov,

na základe rozhodnutia interného krízového tímu CSS Letokruhy a epidemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid -19

povoľujeme návštevy vo všetkých budovách v režíme "základ" (bez obmedzení)

 

Podmienky a odporúčania pre návštevy:

- prosíme uprednostňujte návštevy v exteriéri zariadenia,

-v interiéri zariadenia noste respirátor triedy FFP2,

- na vrátniciach sa zapíšte a vypľňte potrebné tlačivá.

(návštevy pre budovu Karpatská 8 sa zapisujú na vrátnici v budove Karpatská 9)

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte

                                                             Budovy Karpatská 8 a 9                     Budovy Karpatská 6 a 7      

                                                tel.: +421 41 5674 107                         tel.: +421 41 5674 213, 226
                                                mobil: +421 905 162 519                    mobil: +421 905 764 365

 

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá.

 

Zdravotný stav klientov je možné konzultovať každú stredu v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

na telefónnom čísle príslušnej ambulancie.

 

                                                                  

Príbuzným našich klientov a žiadateľom o sociálnu službu dávame do pozornosti

nový Cenník za poskytované sociálne služby v CSS Letokruhy,

platný od 1.2.2022. Pozrieť si ho môžete TU

 

                      

                                            

OZNAM

 

CSS Letokruhy vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

                                                                                   -  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

  1.                                                                          -  máme plán preventívnych opatrení,
  2.                                                                          -  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom
    1.                                                                   šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV).

 

Kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 10:00 hodiny je:

PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka

tel. 0905 541 890, v prípade nedovolania sa použite e-mail:  gajdosikova@vuczilina.sk

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v:

- domove sociálnych služieb (65 miest pobytovou formou a 1 miesto ambulantnou formou),

- v zariadení pre seniorov  (75 miest pobytovou formou)

- v špecializovanom zariadení (150 miest pobytovou formou  a 2 miesta ambulantnou formou).

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov. Viac info v časti " O nás"

 

Od roku 2012 je Centrum sociálnych sociálnych služieb Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie a v roku 2021 úspešne prebehla recertifikácia 

 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa zaujíma o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení, preto spracoval Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb.

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom CSS Letokruhy:

 

dotazník spokojnosti

 

POradenstvo pre pacientov s alzheimerovou chorobou
Naše zariadenie sa venuje poradenskej činnosti v oblasti Alzheimerovej choroby.

Pripravili sme pre Vás zoznam často kladených otázok ku tejto chorobe, ako aj možnosť anonymne sa spýtať na to, čo Vás zaujíma.

Oz letokruhy

 

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSS Letokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9. Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2019.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…) vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí. Bližšie informácie nájdete v časti "O nás"  a "OZ Letokruhy"