karpatska

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina je lokalizované v okrajovej časti sídliska Vlčince na Karpatskej ulici v peknom prostredí zelene neďaleko lesoparku.

                                               

Tvoria ho štyri päťposchodové budovy s bezbariérovým vstupom. V exteriéri zariadenia  sú oddychové zóny s  dvoma altánkami obkolesenými smrekmi a lavičkami. Zariadenie  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení a to celoročnou pobytovou formou 313-im mužom a ženám. Služby poskytuje spolu 171 zamestnancov. Izby pre klientov sú v jedno- a dvojlôžkové s príslušenstvom, niektoré sú vybavené malou kuchynkou, menšie balkónom či logiou. V každej budove je  bezbariérová kúpeľňa. Klientom sú v rámci kultúrno-spoločenského či športového vyžitia k dispozícii dve knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu a internetová miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb sú v zariadení zriadené dve kaplnky, v ktorých sa pravidelne slúžia omše.

 

                    

 

Zoznam najzaujímavejších plánovaných aktivít

 

 

v ZpS a DSS Ži lina na mesiac júl 2016

 

 

  07.07.2016 Kolkový turnaj

12.07.2016 „Čaj o piatej“ - spoločné posedenie pri šálke čaju a hudbe

19.07.2016 Letné kino

28.07.2016 Pamäťové cvičenie

 

 

 

 

       Čo sa u nás deje:  

Otvorenie čajovne

Dňa 3.6.2016 sme v našom zariadení otvorili novú čajovňu. Klienti aj príbuzní si v nej môžu posedieť v príjemnej atmosfére. Nájdete ju na 3. poschodí v budove Karpatská 6.

 

                        

 

                            

       

Správa z podujatia „Genetická predispozícia na osteoporózu“

 

     Dňa 8. - 9. 6. 2016 sa klienti a zamestnanci zariadenia zapojili do výskumného projektu Univerzity Komenského V Bratislave pod názvom Genetická predispozícia na osteoporózu, ktorý bol zameraný na objasnenie genetických vplyvov na rozvoj osteoporózy. Z vyšetrenia hustoty kostí sa zúčastnení dozvedeli, či sú ohrození zlomeninou krčka stehennej a iných kostí, ktoré sú častou komplikáciu u seniorov. Klienti, u ktorých vyšetrenie potvrdilo osteoporózu, boli v prednáške poučení ako spomaliť progresiu úbytku kostnej hmoty.