karpatska

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina je lokalizované v okrajovej časti sídliska Vlčince na Karpatskej ulici v peknom prostredí zelene neďaleko lesoparku.

                                               

Tvoria ho štyri päťposchodové budovy s bezbariérovým vstupom. V exteriéri zariadenia  sú oddychové zóny s  dvoma altánkami obkolesenými smrekmi a lavičkami. Zariadenie  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení a to celoročnou pobytovou formou 313-im mužom a ženám. Služby poskytuje spolu 171 zamestnancov. Izby pre klientov sú v jedno- a dvojlôžkové s príslušenstvom, niektoré sú vybavené malou kuchynkou, menšie balkónom či logiou. V každej budove je  bezbariérová kúpeľňa. Klientom sú v rámci kultúrno-spoločenského či športového vyžitia k dispozícii dve knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu a internetová miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb sú v zariadení zriadené dve kaplnky, v ktorých sa pravidelne slúžia omše.


Zoznam najzaujímavejších plánovaných aktivít

 

v ZpS a DSS Ži lina na mesiac jún 2016

 

 

  0 8 .0 6 .2016  Výlet Terchová

 

10.06 .2016   Návšteva dobrovoľníkov v rámci projektu Posaďme sa kultúrne – revitalizácia lavičiek

17.06 .2016   Posedenie s občerstvením ku Dňu otcov

21.06 .2016   Poďme k srdcu Ježišovmu – júnová pobožnosť

23.06 .2016   Oslava životných jubileí našich obyvateľov

30.06.2016   Júnová veselica s klientmi ŠZ

 

 

             Čo sa u nás deje:


Stavanie mája:

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti postavenia mája si naši klienti zaspomínajú na zvyklosti zo svojich rodísk. Hoci vonku bolo chladno, počas kultúrneho programu sme sa riadne zohriali, pretože nechýbala dobrá zábava, ktorá bola sprevádzaná skvelou ľudovou hudbou v podaní hudobnej skupiny IDEALBAND, počas ktorej mali naši klienti možnosť zaspievať a zatancovať si.