karpatska

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina je lokalizované v okrajovej časti sídliska Vlčince na Karpatskej ulici v peknom prostredí zelene neďaleko lesoparku.

                                               

Tvoria ho štyri päťposchodové budovy s bezbariérovým vstupom. V exteriéri zariadenia  sú oddychové zóny s  dvoma altánkami obkolesenými smrekmi a lavičkami. Zariadenie  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení a to celoročnou pobytovou formou 313-im mužom a ženám. Služby poskytuje spolu 171 zamestnancov. Izby pre klientov sú v jedno- a dvojlôžkové s príslušenstvom, niektoré sú vybavené malou kuchynkou, menšie balkónom či logiou. V každej budove je  bezbariérová kúpeľňa. Klientom sú v rámci kultúrno-spoločenského či športového vyžitia k dispozícii dve knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu a internetová miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb sú v zariadení zriadené dve kaplnky, v ktorých sa pravidelne slúžia omše.

 

                    

 

Zoznam najzaujímavejších plánovaných aktivít

 

 

v ZpS a DSS Ži lina na mesiac január 2017

 

 

05.01.2017      Spoločná pobožnosť na začiatok nového roka 2017               

 

12.01.2017     Spoločné pamäťové cvičenia

18.01.2017      Návšteva divadelného predstavenia v Mestskom divadle

19.01.2017      Návšteva ZŠ Višňové - spoločné pečenie oblátok

24.01.2017     Spoločné premietanie fotiek z akcií, ktoré sa konali v roku 2016

 

Okrem  týchto akcií sa priebežne konajú pravidelné aktivity.

 

Sledujte informačné tabule, kde Vás na uvedené akcie pozývame prostredníctvom pozvánok.

 

       Čo sa u nás deje:   

 

Odovzdanie sponzorského daru od spoločnosti Carmel auto

Aj v tomto roku nám vedenie spoločnosti Carmel auto odvzdalo sponzorský dar - kvalitnú ozvučovaciu zostavu, vďaka ktorej sa zvýši úroveň ozvučenia akcií konaných v zariadení. V mene pani riaditeľky ďakujeme!

 

Dňa  23.11.2016 sa vedenia ZpS a DSS Žilina ujala nová pani riaditeľka PhDr. Helena Gajdošíková. Doterajšej pani riaditeľke Mgr. Terézii Straňákovej sme poďakovali za jej 22-ročnú prácu a novej pani riaditeľke želáme veľa síl a energie do novej funkcie!

     

Deň tradícií

Teraz v predvianočnom období sme si spoločne so študentmi z Gymnázia na Varšavskej ceste pripomenuli činnosti, ktoré sa kedysi robievali počas adventu. Študenti spoločne s klientmi piekli vianočné oblátky, piekli a zdobili medovníčky, šupili fazuľu a pomáhali nám s výzdobou zariadenia.

 

             

 

 

Vernisáž vianočných výrobkov

Klienti, príbuzní aj známi mali možnosť obdivovať výrobky, ktoré vytvorili naši obyvatelia pod vedením pani terapeutky. Tieto výrobky bude možné vidieť počas vianočnej výstavy aj vo foyer ŽSK.