karpatska

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina je lokalizované v okrajovej časti sídliska Vlčince na Karpatskej ulici v peknom prostredí zelene neďaleko lesoparku.

 

                                              

Tvoria ho štyri päťposchodové budovy s bezbariérovým vstupom. V exteriéri zariadenia  sú oddychové zóny s  dvoma altánkami obkolesenými smrekmi a lavičkami. Zariadenie  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení a to celoročnou pobytovou formou 313-im mužom a ženám. Služby poskytuje spolu 171 zamestnancov. Izby pre klientov sú v jedno- a dvojlôžkové s príslušenstvom, niektoré sú vybavené malou kuchynkou, menšie balkónom či logiou. V každej budove je  bezbariérová kúpeľňa. Klientom sú v rámci kultúrno-spoločenského či športového vyžitia k dispozícii dve knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu a internetová miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb sú v zariadení zriadené dve kaplnky, v ktorých sa pravidelne slúžia omše.

 

    

 

 

 

Zoznam najzaujímavejších plánovaných aktivít v ZpS a DSS Žilina

02.02.2017 Dopoludnie s knihou - obľúbené čítanie príbehov 
17.02.2017 Medzigeneračná spolupráca - naučíme sa s deťmi zo školskej družiny z Višňového vyrábať mydielka
17.02.2017 Oslaďme si život - spoločné pečenie koláčov - pečieme pre deti
23.02.2017 Sánkovačka
28.02.2017 Fašiangová veselica so živou kapelou

 

 

Okrem týchto akcií sa priebežne konajú pravidelné aktivity.

Sledujte informačné tabule, kde Vás na uvedené akcie pozývame prostredníctvom pozvánok.

 

Prosíme verejnosť o darovanie alebo zapožičanie CD alebo DVD prehrávačov s vážnou hudbou pre našich klientov zo skupiny milovníkov vážnej hudby. Vopred ďakujeme ochotným ľuďom.

Ozvite sa nám na telefónne číslo: 041/5674 104, 107

    

Čo sa u nás deje:      

Členská schôdza občianskeho združenia

24.01.2017 sa v našom zariadení uskutočnila členská schôdza OT Letokruhy. ktoré funguje pri našom zariadení. Klienti sa dozvedeli čo nového chystáme na rok 2017, ako sme hospodárili v minulom roku a mnohé iné informácie. Svojí, členstvom tak majú možnosť ovplyvňovať poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení.

 

    

 

Návšteva predstavenia v Mestskom divadle Žilina

Na začiatku roka si klienti sami vybrali predstavenie „Talkshow Soni Mullerovej a jej hostí“. Veľmi sa im páčilo a tešia sa na najbližšiu návštevu ďalšieho kultúrneho podujatia, ktoré sa koná mimo nášho zariadenia.

 

 

Pečenie oblátok s deťmi zo školskej družiny vo Višňovom

Vo štvrtok 18. januára 2017 sme navštívili školský klub detí pri ZŠ vo Višňovom, kde sme spolu s našimi babičkami učili deti ako sa pečú oblátky. Bolo to veľmi veselé a štebotavé popoludnie, deti nám počas pečenia spievali piesne a rozprávali riekanky. Aj takéto neformálne stretnutie je ideálnym prostriedkom na vzájomné obohatenie sa dvoch generácií. Mali sme možnosť skúsenosti staršej generácie zážitkovým učením odovzdávať mladšej generácii a tak odovzdávať štafetu slovenských tradícií.