karpatska

POZÝVAME VÁS NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, NECH SA PÁČI, NAKUKNITE  

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina je lokalizované v okrajovej časti sídliska Vlčince na Karpatskej ulici v peknom prostredí zelene neďaleko lesoparku.

 

                                              

Tvoria ho štyri päťposchodové budovy s bezbariérovým vstupom. V exteriéri zariadenia  sú oddychové zóny s  dvoma altánkami obkolesenými smrekmi a lavičkami. Zariadenie  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení a to celoročnou pobytovou formou 313-im mužom a ženám. Služby poskytuje spolu 171 zamestnancov. Izby pre klientov sú v jedno- a dvojlôžkové s príslušenstvom, niektoré sú vybavené malou kuchynkou, menšie balkónom či logiou. V každej budove je  bezbariérová kúpeľňa. Klientom sú v rámci kultúrno-spoločenského či športového vyžitia k dispozícii dve knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu a internetová miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb sú v zariadení zriadené dve kaplnky, v ktorých sa pravidelne slúžia omše.

 

    

 

Máj 2017 Zoznam najzaujímavejších plánovaných aktivít v ZpS a DSS Žilina
03.05.2017 Spustenie zábavno-tipovacej súťaže o víťaza Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na rok 2017
03.05.2017 Stavanie mája spojené s veselicou za doprovodu živej hudby
11.05.2017 Mariánska májová pobožnosť
16.05.2017 Vystúpenie detí ku Dňu matiek
31.05.2017 Deň otvorených dverí

 

 

Aktivity prebiehajúce denne: práca so spomienkami – reminiscenčná terapia, „Šikovné ručičky“ – arteterapeutické techniky, pracovná terapia – práca s drevom, prútím, spoločenské hry.

Pravidelne každý utorok/štvrtok: skupinové stretnutia obyvateľov a diskusia na aktuálne témy, prevencia kognitívneho úpadku a aktivizácia klientov.

Pravidelne každú stredu: spevácky krúžok

Sledujte informačné tabule, kde Vás na uvedené akcie pozývame prostredníctvom pozvánok.

 

Prosíme verejnosť o darovanie alebo zapožičanie CD alebo DVD prehrávačov s vážnou hudbou pre našich klientov zo skupiny milovníkov vážnej hudby. Vopred ďakujeme ochotným ľuďom.

Ozvite sa nám na telefónne číslo: 041/5674 104, 107

    

Čo sa u nás deje:      

Členská schôdza občianskeho združenia

24.01.2017 sa v našom zariadení uskutočnila členská schôdza OT Letokruhy. ktoré funguje pri našom zariadení. Klienti sa dozvedeli čo nového chystáme na rok 2017, ako sme hospodárili v minulom roku a mnohé iné informácie. Svojí, členstvom tak majú možnosť ovplyvňovať poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení.

 

    

 

Návšteva predstavenia v Mestskom divadle Žilina

Na začiatku roka si klienti sami vybrali predstavenie „Talkshow Soni Mullerovej a jej hostí“. Veľmi sa im páčilo a tešia sa na najbližšiu návštevu ďalšieho kultúrneho podujatia, ktoré sa koná mimo nášho zariadenia.

 

 

Pečenie oblátok s deťmi zo školskej družiny vo Višňovom

Vo štvrtok 18. januára 2017 sme navštívili školský klub detí pri ZŠ vo Višňovom, kde sme spolu s našimi babičkami učili deti ako sa pečú oblátky. Bolo to veľmi veselé a štebotavé popoludnie, deti nám počas pečenia spievali piesne a rozprávali riekanky. Aj takéto neformálne stretnutie je ideálnym prostriedkom na vzájomné obohatenie sa dvoch generácií. Mali sme možnosť skúsenosti staršej generácie zážitkovým učením odovzdávať mladšej generácii a tak odovzdávať štafetu slovenských tradícií.