karpatska

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina je lokalizované v okrajovej časti sídliska Vlčince na Karpatskej ulici v peknom prostredí zelene neďaleko lesoparku.

                                               

Tvoria ho štyri päťposchodové budovy s bezbariérovým vstupom. V exteriéri zariadenia  sú oddychové zóny s  dvoma altánkami obkolesenými smrekmi a lavičkami. Zariadenie  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení a to celoročnou pobytovou formou 313-im mužom a ženám. Služby poskytuje spolu 171 zamestnancov. Izby pre klientov sú v jedno- a dvojlôžkové s príslušenstvom, niektoré sú vybavené malou kuchynkou, menšie balkónom či logiou. V každej budove je  bezbariérová kúpeľňa. Klientom sú v rámci kultúrno-spoločenského či športového vyžitia k dispozícii dve knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu a internetová miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb sú v zariadení zriadené dve kaplnky, v ktorých sa pravidelne slúžia omše.

 

                    

 

Zoznam najzaujímavejších plánovaných aktivít

 

 

v ZpS a DSS Ži lina na mesiac október 2016

 

 

11.10.2016      Spoločné pamäťové cvičenia                 

 

10.10.2016      ,,Rozhovory o zdraví“ prednáška o duševnom zdraví k Svetovému dňu duševného zdravia

12.10.2016      Aktívna účasť na podujatí Domov domovu 2016

18.10.2016      Turnaj v spoločenských hrách

20.10.2016     Vystúpenie detí pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším

25.10.2016      Poďme spolu k Márii – spoločná októbrová pobožnosť

27.10.2016      Jesenná brigáda

 

Okrem  týchto akcií sa priebežne konajú pravidelné aktivity.

Sledujte informačné tabule, kde Vás na uvedené akcie pozývame prostredníctvom pozvánok.

 

       Čo sa u nás deje:  

Dňa 12.10.2016 sa konal VIII. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Domov domovu 2016. Toto podujatie zorganizovalo CSS Orava Tvrdošín, pod záštitou ŽSK. Pestrý program v zložení humorných scénok, piesní, tanca, či prednesu básní potešil každého účastníka. Naše zariadenie si pripravilo krátku divadelnú hru z výberu ľudových rozprávok " O hlúpej žene".