Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

 

Vďaka Vianočnému zázraku aj tento rok sa v našom zariadení tešili naši klienti z darčekov, ktoré im boli sprostredkované cez projekt, ktorý plní priania osamelým seniorom.

Niektorí darcovia poslali darčeky poštou a niektorí prišli osobne a sami darčeky odovzdali klientom.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým darcom, ktorí potešili srdiečka našich klientov.

https://www.youtube.com/watch?v=lGrmbFhRIz8

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov a od 01.10.2011 aj v špecializovanom zariadení.

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov.

Od roku 2012 je CSS Letokruhy Žilina certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie.

 

V súvislosti s povinnosťami  zamestnávateľov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vám  oznamujeme, že pre účely tohto zákona Žilinský samosprávny  kraj vydal vnútorný predpis – Smernicu ako povinný dokument podľa zákona, ktorý je zverejnený  na  internetovej stránke www.zilinskazupa.sk