ZáKLADNÉ INFORMÁCIE

postup pri prijímaní žiadateľov

 

 

Postup pri prijímaní žiadateľov

 

Na zaradenie do Evidencie žiadateľov do nášho zariadenia nám prosím doložte kompletnú žiadosť aj s povinnými prílohami:

Žiadosť o zaradenie do evidencie žiadateľov o sociálnu službu TU

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby TU

Vyhlásenie o majetku žiadateľa - musí byť notársky osvedčené alebo osvedčené pracovníkom obecného/mestského úradu   TU

Lekárske potvrdenie o nemožnosti podpísať sa TU

Ďalej prosím doložte:

-Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (rozhodnutie musí byť právoplatné, právoplatnosť musí byť vyznačená na rozhodnutí) – fotokópia

-Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – fotokópia
-najnovšie Rozhodnutie o výmere dôchodku zo Sociálnej poisťovne  Bratislava – fotokópia