Odkazy

aktivity

 

 

Aktivity prebiehajúce denne: Práca so spomienkami - reminiscenčná terapia, "Šikovné ručičky" - arteterapeutické techniky, pracovná terapia - práca s drevom, prútím, spoločenské hry.

Pravidelne každý utorok/štvrtok: skupinové stretnutia obyvateľov a diskusia na aktuálne témy, prevencia kognitívneho úpadku a aktivizácie klientov.

Pravidelne každú stredu: spevácky krúžok.

Zoznam najzaujímavejších aktivít na mesiac: FEBRUÁR 2019