Aktivity

 Aktivity a kultúrno spoločenské podujatia sú zabezpečované podľa individuálnych možností klientov s ohľadom na ich vek, zdravotný stav, rôzne obmedzenia ale aj potreby, zručnosti a záujmy. Hlavný cieľ je umožniť im žiť plnohodnotný a zmysluplný spôsob života, aktívne ich zapájať do života komunity a zaujímavo organizovať ich voľný čas. Pre klientov sa  pripraviujú rôzne aktivity, výlety a stretnutia. O prebiehajúcich aktivitách sú obyvatelia informovaní prostredníctvom dobre čitateľných pozvánok, ktoré sú umiestňované na informačné tabule. Osvedčené je tiež osobné pozvanie a sprevádzanie na tieto akcie.

 

 

Na začiatku roka  sa často realizujú zimné prechádzky, ktoré  sa našim klientom pomáhajú rozhýbať sa, nadýchať sa sviežeho vzduchu a sú dobrou príležitosťou porozprávať sa so svojimi susedmi. V našom zariadení sa vždy a aktívne niečomu venujeme. A nie je toho málo...určite sa nenudíme...na začiatku schôdzky najprv krasopisne píšeme, nech nezabudneme, čo si treba uchovať aj v pamäti, aj na papieri a nech je všetko na poriadku, tak ako bývalo vždy dobrým zvykom. Potom sa spolu prechádzame po chodbe a to celkom rezkým krokom. Stihneme si povedať všetky klebietky a prihovoríme sa všetkým okoloidúcim. Využijeme správne voľný čas, priestor a hlavne chuť na renováciu knižnice, poobedný čas pravidelne zasadneme k dobrej káve, čerstvo upečenému koláčiku a prelistujeme časopisy.

Klienti, ktorí majú potrebu aktívneho kultúrneho vyžitia, si môžu svoje umelecké vlohy uplatniť v dramatickom, speváckom krúžku alebo pri reprodukovanej klasickej hudbe. Keďže podporujeme pohyb obyvateľov nášho zariadenia, pravidelne cvičíme v telocvični a na izbách klientov. Fašiangové obdobie vždy nesie v sebe mnoho zvykov a tradícií. Tohtoročné fašiangy sme nemohli osláviť spoločne a hravo, keďže epidemiologická situácia nám to nedovoľovala. No nedali sme sa odradiť a fašiangové veselenie  sme si užili aj v obmedzenom režime.  Veď predsa úsmev na tvári je najlepším liekom, radosť v srdci a pokoj v duši tým, čo robí náš život naplneným.  Na sviatok dňa zaľúbených sme prekvapili našich seniorov sladkými koláčikmi. Kreatívna práca nám často pomáhala odpútať pozornosť a myšlienky iným smerom, aby sme nepodľahli obavám a ľahšie zvládli neutešenú situáciu. Často sa po chodbách zariadenia šírila neopakovateľná vôňa koláčov a iných dobrôt, ktoré vychádzajú z rúk klientok a sú dôkazom ich šikovnosti a hlavne odhodlania premeniť tento malý kúsok sveta na svoj domov. Tvrdý lockdown  premenil chodby a izby nášho zariadenia na kadernícky salón krásy. Vlasy sa strihali, upravovali, farbili, natáčali a dokonca bola aj masáž hlavy.  

Každú stredu sa stretávame pri spoločnej modlitbe, ďakujeme nášmu Pánovi za jeho Božiu pomoc a ochranu. Letná pobožnosť nám umožnila započúvať sa do slova Božieho v záhrade nášho zariadenia. Ako farebný motýľ, s ľahkosťou letného vánku k nám, k otvoreným srdciam, k duši lačnej po Bohu prileteli slova o láske, vďačnosti, službe, pokore, nádeji. Naše pozvanie medzi nás prijal rehoľník kapucín menších bratov páter Leopold. Priblížil nám silu Božieho milosrdenstva a v jeho slovách sme nachádzali bázeň a nekonečnú vieru.

Spoločné doobedia trávime pri kartových hrách. Žolík a sedma do kríža sú najobľúbenejšie. Chvíle pri čaji z mäty a medovky, ktoré sme si vypestovali v našej záhradke tiež patria k tým vzácnym a neopakovateľným. Pri príležitosti Dňa matiek sme obdarovali naše klientky, ktoré s hrdosťou celý svoj život nesú to najkrajšie meno MAMA, STARKÁ a BABKA,  kvetom a popriali sme im hlavne pevné zdravie, dostatok lásky a more trpezlivosti v ďalších dňoch pokojného života.

Naše zariadenie sa každoročne zapája do kampane ,,Týždeň mozgu 2021“. Organizujú sme rôzne zaujímavé aktivity, na ktorých sme potrápili svoje mozgové závity. Hlavný cieľ ,,Týždňa mozgu“ je upriamiť pozornosť na ľudský mozog, jeho schopnosti i jeho zraniteľnosť.

Do jarnej brigády sa zapojil každý kto mal chuť okrášliť okolie zariadenia, pozametať, vyhrabať, okopať, umyť, upratať, vyčistiť. Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha je pre mnohých najväčším priateľom a sprevádza ho po celý život. Je neodmysliteľným spoločníkom tých, ktorí priam bažia po kráse slova, vznešených myšlienkach a brilantných veršoch. Stále v nás rezonuje, že “knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

Za  oddychom a relaxom sme spoločne s našimi klientmi zavítali do parku hradu Budatín. Krásne slnečné počasie nám umožnilo pokochať sa jedinečnou flórou a faunou.  Absolvovali sme aj májovú púť do Višňového. Tu prichádzajú pútnici, aby prednášali svoje prosby Nebeskej Matke, ktorej milostivá socha je nad hlavným oltárom. V kostole sa nachádzajú aj relikvie krvi svätého Jána Pavla Veľkého, sv. Františka a sv. Hyacinty – deti z Fatimy. Navštevujeme aj pútnicke miesto ako Rajecká Lesná, kde sme úprimné vyslovovali svoje modlitby, prosby i vďaky Panne Márii. Ďalším spoločným výletom bola návšteva stredovekej dediny Paseka pod Strečnianským hradom. V dedinke boli drevené domčeky s trstinovými strechami, kde mali svoj domov ľudová liečiteľka, pekár, rybár... Mali sme možnosť zasnívať sa a  preniesť v čase až do štrnásteho storočia. Teplé lúče slnka nás často krát vytiahli do našej záhrady. Tu sme sa rozprávali, smiali, počúvali hudbu, oddychovali a čerpali energiu.

Deň otcov sa tradične oslávi pri hudbe, klienti si pochutia  na grilovaných  klobáskach a samozrejme nechýbajú ani osviežujúce nápoje. 

Vrúcne pozvanie prijali už naši známi – Senior klub priatelia Žilina. Najprv sme objednali počasie – trošku pod mrakom a príjemný vánok. A potom sa to rozbehlo vo veľkom štýle...rezkú hudbu striedali clivé melódie, na slová piesní sme sa sťa zázrakom rozpamätali a spievali, pohmkávali, podupkávali...veď sprievodné akordeóny ani inak nedali... nechýbal ani chutný zákusok, do chrumkavá upečený pagáčik, osviežujúca citrónovo-mätová voda a všetci do jedného sme zabudli na svoje boliestky, starosti. Jeden horúci júlový deň patril melónovej párty.

Nový ročník ,,Akadémie tretieho veku“ sme otvorili pomyselnou prechádzkou po jednom z najkrajších miest Slovenska – Banskej Štiavnici. Nechýbal ani tradičný zber  byliniek v našej udržiavanej záhrade. Šikovné dámy varili a piekli pochúťky, o ktorých skvelej chuti sa nám bude ešte dlho snívať. Muži si svoje zručností preverili v drevárskej dielni. Tam pod odborným vedením pílili, brúsili, farbili, lakovali a vyrábali drobnosti pre radosť ostatných.

V rámci mesiaca úcty k starším sa o dobrú náladu postarala terchovská muzika „Ľudová hudba spod Sokolia“ a v jej podaní piesne roztancovali všetko, čo sa dalo, mohlo a vládalo.

Šikovné ruky klaviristu na syntetizátore vyhrávali do tanca, do spevu, do veselosti, do radosti...jednoducho do výbornej nálady. K tomu nám členovia známeho Rotary club Žilina nachystali koláčiky, úsmevy a pochvál (o našej šikovnosti, chuti do života...) do sýtosti.

Každý rok si detí zo ZŠ Višňové usilovne pripravujú malé vystúpenie pre našich drahých starkých. V lepších časoch bolo potešenie z tohto stretnutia vzájomne a deti s hrdosťou ukázali šikovnosť a my sme ich nadšenie právom obdivovali. Pandémia však nebola na ústupe a predvádzala neustále svoju silu. Aj tento rok sú hromadné podujatia naďalej z bezpečnostných dôvodov zakázané. Napriek tomu detí vyrobili krásne voňavé darčeky a doručili ich pre našich starkým. Nech každá vráskavá dlaň zovrie ten vzácny kúsok vyrobený a zaslaný pre radosť a z obyčajne úprimnej lásky.

Vianoce býva obdobie, kedy sa v našom zariadení pravidelne pečie, a to od výmyslu sveta. Tradícia koledovania má v dnešnom COVID-ovom období veľký význam, keď sa nemôžeme stretávať a chodiť po návštevách. Koledovanie má hlbokú socializačnú úlohu, utužuje spoločenstvo, prináša radosť a požehnanie do našich domácnosti.  Počas vianočného obdobia sa každoročne zapájame do projektu „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“  Tiež sme sa zapojili už po štvrtý krát do projektu „Vianočný zázrak.“ Na nikoho sa nezabudlo. V krabičkách a balíčkoch boli veci potrebné, veci vysnené, veci prekvapujúce, veci oku lahodiace, veci na pamiatku.