Odkazy

Terapie

 

Cieľom CSS Letokruhy v rámci kultúrno-záujmovej činnosti je umožniť našim klientom žiť podľa individuálnych možností plnohodnotným spôsobom života. Kultúrno-záujmová činnosť je zabezpečovaná s ohľadom na vek, zdravotný stav, postihnutie, potreby a záujmy klientov s cieľom napĺňať a organizovať ich voľný čas.

Pre klientov pripravujeme rôzne aktivity, výlety, prednášky a stretnutia. Každý si môže vybrať  podľa svojich  schopností, mobility, záujmu a zručností. O plánovaných i aktuálne prebiehajúcich aktivitách obyvateľov vždy včas  informujeme prostredníctvom dobre čitatateľných oznamov, ktoré sú umiestnené na informačných tabuliach, ako i osobným pozvaním.

Cieľom pracovných terapií je rozvíjať jemnú motoriku a kognitívne funkcie, podporovať aktivizáciu a samostatnosť prijímateľov sociálnej služby.

Klienti sa pravidelne stretávajú počas celého roka v terapeutických miestnostiach, spoločenských miestnostiach a stolárskej dielni, kde pri práci využívajú rôzne materiály: papier, textil, drôt, drevo, hlinu a iné prírodné materiály. Vyšívame, drôtikujeme, vystrihujeme z papiera a podobne. V stolárskej dielni sa klienti pracujú s drevom. Vyrábame rôzne dekoračné a úžitkové predmety.

Počas roka 2018 sme pokračovali v spoluprácis deťmi v rámci medzigeneračnej spolupráce s názvom "Liečiť dušu cez zmysly" s deťmi zo ZŠ Višňové. Deti spolu s našimi kliemtami v tvorivých dielňach vyrábali rôzne výrobky ako kúpeľnú soľ, maľovali kávou, vyrábali podložky pod poháre, vyrábali hojivé balzamy a naši klienti im zase prišli do školy napiecť vianočné oblátky a trubičky.

Pokračovali sme s tvorivými dielňami aj na špecializovanom oddelení, kde tvorivá činnosť má u klientov viditeľný terapeutický účinok. Počas roka sme zorganizovali jarnú a jesennú brigádu. Strihali sme živé ploty, vyhrabávali lístie z trávnikov. Pre klientov, ktorým sa cnelo za vlastnou záhradkou, sme spoločnými silami vysadili bylinkovú záhradku. Semená a sadenice tradičných bylín používaných v slovenských domácnostiach boli zakúpené z finančných prostriedkov fondu obyvateľov. Ich úroda bola využitá pri aromaterapii, ako i pri príprave liečivých čajov.

V predvianočnom období nás navštívili skauti a spoločne s našimi klientmi vyrábali vianočné ozdoby - zvončeky z hliny. V máji 2018 prišli k nám do zariadenia žienky zo Živeny naučiť a ukázať našim klientom vyrábať predmety zo slaného cesta a ukázať techniku patchwork.

 

 

 

Klientom sú blízke tradičné práce, ktoré si pamätajú zo svojich domovov a radi sa počas roka 2018 stretávali pri takýchto prácach, napríklad šupení fazule, pri sušení byliniek a pečení sladkých dobrôt ako sú buchty, šišky a fánky.

Pred Veľkou Nocou a Vianocamiklientky upiekli a vyzdobili medovníčky. Na Vianoce sme napiekli a poslali medovníčky a vianočné trubičky našim spoluobčanom bez domova do Kláštora pod Znievom, aby sme im urobili radosť. Naše výrobky vyrobené klientmi vystavujeme v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia trikrát počas celého roka - na jarnej, jesennej a vianočnej vernisáži. Výrobky tiež prezentujeme na spoločných výstávách vo foyer ŽSK.

Materiál na pracovné terapie sme počas celého roka financovali z Občianskeho združenia Letokruhy, zo sponzorských prostriedkov a z prostriedkov Fondu obyvateľov.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   

 

     

 <