Odkazy

Terapie

 

Cieľom CSS Letokruhy v rámci kultúrno-záujmovej činnosti je umožniť našim klientom žiť podľa individuálnych možností plnohodnotným spôsobom života. Kultúrno-záujmová činnosť je zabezpečovaná s ohľadom na vek, zdravotný stav, postihnutie, potreby a záujmy klientov s cieľom napĺňať a organizovať ich voľný čas.

V roku 2016 sme pre klientov pripravili rúzne aktivity, výlety, prednášky a stretnutia. Každý mal možnosť vybrať si podľa schopností, mobility, záujmu a zričností. O prebiehajúcich aktivitách sme obyvateľov informovali prostredníctvom dobre čitataeľných pozvánok, ktoré sme umiestnili na informačné tabule, taktiež sme ich pozývali osobne.

Začiatkom roka si naše šikovnice pripomenuli zvyk driapať perie, počas ktorého si zaspievali a zaspomínali na staré časy. Klienti, ktorí mali potrebu aktívneho vyžitia, si mohli svoju šikovnosť počas celého roka cibriť v dramatickom, speváckom alebo tanečnom krúžku, aby nás reprezentovali napr. na súťaži Let´s dance, ktoré organizovalo DSS a ZpS Zákamenné alebo na VIII. ročníku Domov domovu 206, ktoré organizovalo CSS Orava, pracovisko Tvrdošín. Tu sa naši klienti prezentovali ukážkou z divadelného predstavenia "O hlúpej žene". Potešilo ich aj predstavenie "Snehulienka a 7 trpaslíkov", ktoré nacvičili deti zo ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline.

Každý týždeň sa ctitelia vážnej hudby stretávali počas muzikoterapie pri počúvaní diel významných svetových klasikov. V rámci vzdelávania naši klienti absolvovali prednášky s tématickým zameraním ako sa starať o svoje fyzické i duševné zdravie. Mestská polícia poinformovala našich klientov o dodržiavaní bezpečnosti pri prechádzkach po meste. Počas roka mali možnosť vyznávači pasívnej formy kultúrneho využitia sledovať rôzne prezentácie a filmy o prírode. Mohli si aj posedieť v improvizovanom "Letnom kine" a spomínať na osobnosti kultúrneho či duchovného života (A. Srholec, rozprávky Sedem zhavranelých bratov, Husiarka a kráľ, Hans Christian Andersen a jeho čiernobiele rozprávky, filmy Tisícročná včela Slávne postavy sv. histórie a i.).

Pred voľbami sa uskutočnili skupinové rozhovory s cieľom informovať klientov o tom, akým spôsobom, kedy a kde majú možnosť dňa 05. marca 2016 voliť politicjé strany do Národnej rady SR.

Veriaci klienti sa mali možnosť stretávať na spoločných pobožnostiach a pravidelných modlitbách (novoročná, Mariánska májová pobožnosť a dušičková pobožnosť, krížová cesta a i.). Každý týždeň sa v kaplnkách zariadenia slúži sv. omša. Pred veľkonočnými sviatkami mohli klienti pristúpiť k sviatostiam, ktoré boli pripravené v spolupráci s RKF Vlčince a ECAV Žilina.