Odkazy

Poďakovania

 

 

Veľké poďakovanie patrí všetkým PO, FO, sponzorom, ktorí nám aj v roku 2017 poskytli finančné aj vecné dary.

 

Zoznam darcov

 

Veľké poďakovanie patrí nášmu každoročnému sponzorovi Carmel Auto, s.r.o. Žilina, ktorému vďačíme za:

- elektrický sporák,

- mikrovlnku,

- kuchynskú váhu,

- 2 varné kanvice

 

 

ĎAKUJEME!

 

Z ďaleka k nám prišlo poďakovanie, veľmi potešilo :-) ĎAKUJEME!

 

Poďakovania od našich klientov zahrejú pri srdci.