Odkazy

evidencia žiadateľov

 

 

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 5.12.2023

 

V evidencii žiadateľov uverejnenom na webovej stránke zariadenia je žiadateľ vedený podľa čísla rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte  tel. číslo: 041/5674113