/content/karpatska/OS 24-20-cenník od 1.6.2023 Zmena sumy dennej úhrady za ubytovanie - oddelenie 5B - Copy 4.pdf

 

Odkazy

cenník poskytovania sociálnych služieb

 

 

 Cenník poskytovania sociálnych služieb platný od 1.8.2023